Priserne er angivet som DKK inkl. 25% moms. Ønskes varerne tilsendt, tilkommer forsendelsomkostninger til PostDanmark, kurerfirma eller fragtmand afhængigt af forsendelsens omfang og vægt. Endvidere er det muligt efter forudgående aftale at afhente på forretningsadressen. Priserne indbefatter alm. forsendelsesemballage, men ikke specialindretning til forsendelse som særligt forsigtigt gods eller paller, hvor der alm.vis opkræves depositum eller pant. Evt. emballeringstillæg vil blive opkrævet særskilt.

Levering:

For varer fra eget lager sker levering straks efter modtaget betaling eller senest 1-3 dage. For skaffevarer meddeles leveringstid direkte til kunden.

Betaling:
Betaling finder sted enten kontant ved afhentning, PAYPAL eller via Netbank efter fremsendelse af elektronisk faktura. Endvidere tilbyder vi flere mobilbetalingsløsninger – ring for yderligere information. Når beløbet er indgået, fremsendes varerne straks herefter. Er der evt. tale om en forsendelse, der ønskes afsendt samme dag som bestilling er afgivet, kan betaling finde sted direkte i en Nordea afd. i hele landet for købere, der ikke benytter samme pengeinstitut. 

Ejendomsretten forbliver hos AUTOFRANCE.DK indtil det fulde beløb for en vare/ydelse inkl. evt. adm.omkostninger er indgået. Er der ydet kredit i en aftalt periode og beløbet ikke indgået rettidigt, tillægges rykkergebyr dkr. 100,00  pr. rykkermedd. samt renter iht. rentelovens bestemmelser. Er beløbet fortsat ikke betalt, overdrages fordringen uden yderligere meddelelse til inkasso. Fremkommer delvis/a conto betaling i inkassoforløbet, anvendes denne indbetaling til forlods nedskrivning af omkostninger. Værneting er Retten i Århus.

Returret:

Der ydes 24 måneders returret på alle nye reservedele såvel som brugte ved franko returnering i ubeskadiget original/fremsendt emballage. Hydraulikrør fra egen produktion tages udelukkende retur efter skriftlig aftale og modtages kun ved franko forsendelse i oprindelig form og udførelse uden skader af nogen art. Undtaget er skaffevarer, der ikke tages retur. Når der er tale om skaffevarer, vil dette fremgå af ordrebekræftelse eller faktura. Alle skaffevarer betales forud. Ved uopfordret returnering af fejlbestilte varer tages der forbehold for modtagelsen hhv. beregnes fradrag på 25% ved kredittering.

Reklamation:

Køber opfordres til at kontrollere varen straks ved modtagelsen og sikre sig at emballagen er ubeskadiget. Ved beskadigelse skal indsigelse ske til tranportøren inden denne forlader afleveringsstedet. Indsigelse overfor varen, dens indhold og kvalitet skal ske straks til AUTOFRANCE.DK og senest 14 arb.dage efter varens modtagelse.

Nye res.dele, originale eller uoriginale såvel som egenproducerede er omfattet af alm. gældende reklamationsregler. Det er en forudsætning, at res.delene returneres rengjorte, ubeskadigede og fremstår i oprindelig form og udførelse. Der modtages udelukkende res.dele ved franko forsendelse. Ved andre forsendelsesmåder tages der forbehold for afvisning. Fejlbehæftede res.dele ombyttes eller godtgøres med den udfakturerede res.delspris. Andre omkostninger i forbindelse med reklamation såsom arb.løn, tabt arbejdsfortjeneste, erstatningsbil, mm er AUTOFRANCE.DK uvedkommende. 

I reservedelslisterne angives originalnumre som referencenumre, dog uden ansvar.